Syndlöshetens källor

När han dragit sig undan till ett enskilt liv bad Abba Arsenius samma bön om och om igen och han hörde en röst som sa: ”Arsenius, fly, var tyst och be alltid – dessa är syndlöshetens källor.”
Abba Arsenius 2.

Synd är att inte verka för en värld där förtryck vänds till upprättelse, död till liv, mörker till ljus. Uppmaningen till Arsenius handlar därför om att fly till de sammanhang där denna förändring behövs, att vara tysta så att vi kan höra när Gud kallar oss genom den förtryckte och att ständigt leva i hjärtats, hjärnans och handens bön.