Vi lever och dör med vår nästa

Vi lever och dör med vår nästa. Om vi älskar vår nästa, möter vi Gud. Om vi inte älskar vår nästa, vänder vi ryggen mot Jesus.
Abba Antonius 9.